6. Educatie en contextprogrammering

Verdieping bieden wij graag voor jong en oud, middels schoolvoorstellingen voor het basis- en voortgezet onderwijs en interessante contextprogrammering bij het reguliere aanbod.

Basisonderwijs

2018 gaat voor de schoolvoorstellingen de boeken in als het jaar van ‘Het Mysterie van Alkmaar’. Bijna alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit de Gemeente Alkmaar bezochten deze voorstelling, waarover eerder in dit verslag meer te lezen was. In totaal speelden er achttien volle schoolvoorstellingen voor bijna 6000 leerlingen! Voor een groot aantal klassen werd de voorstelling voorafgegaan door een zangworkshop, waarin de leerlingen enkele liedjes uit ‘Het Mysterie van Alkmaar’ leerden, die ze op de tribune in de kerk vervolgens luidkeels meezongen. Voor alle klassen was er een prachtige voorbereidende website gemaakt. Uit de evaluaties bleek dat zowel de website en workshops als de voorstelling door de scholen zeer gewaardeerd werden.

Basisschoolleerlingen over ‘Het Mysterie van Alkmaar‘

“Er zitten beroemde Nederlanders in, het is heel spannend en leuk. Het grappigst vond ik de zwerver (Cees Geel, red.) en Bibi en Lars als ze bang zijn!” Fatima (13).
“Ik vond het grappig dat Bibi het steeds over Gianluigi had. En het was spannend toen Lars vastzat tussen alle mensen,” Omar (11).

De Alkmaarse leerlingen van de groepen 3 en 4 bezochten de voorstelling ‘Zwart op Wit’ van Unieke Zaken, die ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum in de kerk speelde. Daarnaast programmeerden we in 2018 ook reguliere schoolvoorstellingen.

Voortgezet onderwijs

De band met het voortgezet onderwijs in en rondom Alkmaar is hecht. Er is goed contact met de cultuurcoördinatoren van de scholen. Soms neemt onze jeugdprogrammeur enkele coördinatoren mee naar voorstellingen elders in het land en betrekt ze hen bij de programmering van de schoolvoorstellingen. Mede hierdoor weten de scholen de openbare voorstellingen ook steeds beter te vinden. Het Regius College uit Schagen bijvoorbeeld, bezocht in 2018 maar liefst 20 verschillende avondvoorstellingen, met gemiddeld 25 leerlingen per voorstelling.

Contextprogrammering

In 2018 was er weer veel te beleven rondom de diverse voorstellingen. Vele succesvolle contextprogramma’s uit 2017 werden herhaald. Naast de reguliere inleidingen was er bijvoorbeeld het Voorspel in 300 seconden, dat telkens op veel interesse kan rekenen. Bezoekers van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest lieten zich weer inspireren tijdens het Muziekcafé. Voor de allerkleinsten blijven de kleurrijke huisjes van de theaterspeelplaats een boeiende bezigheid voor en na de jeugdvoorstellingen. Ook bij alle Vers van De Vest voorstellingen boden we weer uiteenlopende, gratis contextprogramma’s. Zo was er onder meer het Verhaaltje voor het slapen gaan, De Vest Verrast, Muziek in de foyer en de Sneldichter.

Kijkplaat Charlotte Dematons

Eind 2018 voltooide illustrator Charlotte Dematons haar kijkplaat van ons theater. Een prachtig en uniek werk dat vanaf 2019 aan het publiek wordt getoond in de foyer. Ook zal de plaat worden ingezet als voorbereiding op theaterbezoek door basisscholen.