10. Personele organisatie en bedrijfsvoering

Personeelsbestand

In 2018 is het personeelsbestand licht gestegen naar 32 werknemers in loondienst. Verder hebben we ongeveer 30 mensen kunnen inzetten via een freelance of uitzendcontract. We zijn een erkend leerbedrijf en bieden jaarlijks minimaal twee stageplaatsen aan voor stagiaires bij zowel de afdeling Techniek als bij de afdeling Publieksservice. Verschillende oude stagiaires werken nog steeds voor ons.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2018 iets opgelopen: van 2% in 2017 naar 2,6% in 2018. Dit was in 2016 nog ruim 5,5% en in 2015 was dit 7,5%. Hiermee hebben we de verwachte neerwaartse lijn kunnen waarmaken en vasthouden.

Opleiding en scholing

In 2018 is er wederom een actief beleid gevoerd op het gebied van opleiding en scholing. Bij de planningsgesprekken zijn hiervoor afspraken op zowel individueel, als op teamniveau gemaakt. Het streven hierin is medewerkers actief op te leiden voor zowel de eigen functie als voor mogelijke loopbaanstappen. De jaarlijkse BHV-opleidingen zijn daarbij een belangrijk en terugkerend thema.

Taak/werk analyse

Samenhangend met 500 jaar Grote Kerk hebben we in 2018 de inzet van onze freelancers en uitzendkrachten verhoogd, onder andere voor het uitbreiden van het Grote Kerk team en het vergroten van de afdeling Techniek. Voor 2019 verwachten we een stabiele inzet, vergelijkbaar met 2017. In nauwe samenwerking met een extern bureau hebben we de taak/functie belasting van verschillende afdelingen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een lichte ophoging van het aantal uren beschikbaar voor de vaste bezetting en een scherpere functieafbakening tussen taakpakketten.

Medezeggenschap

De in 2016 opgerichte ondernemingsraad bestaat uit drie leden. Hierbij is de vaste verdeling dat twee van de leden werken in loondienst en het derde lid afkomstig is uit de uitzendkrachtgroep. In 2018 zijn er twee nieuwe leden gekozen. Zij hebben de speciale OR-opleiding gevolgd en zijn ingewerkt. In 2018 hebben we de afgesproken vergaderfrequentie kunnen handhaven. De OR en de bestuurder hebben wederom in een goede, professionele verstandhouding een aantal nieuwe regelingen kunnen opzetten en bestaande regelingen geëvalueerd.