7. Publieksservice en horeca

Publieksservice

Voor de afdeling Publieksservice stond 2018 in het teken van ontwikkelen, uitwerken en: doen! Met de uitkomsten van het Quadrance rapport, het Strategisch Plan, het Merkhuis en de merkessentie “stap even uit je dag”, is er in de eerste zes maanden van 2018 gewerkt aan een afdelingsplan voor Publieksservice. Dit plan geldt voor de periode 2018-2021 en is gericht op TAQA Theater De Vest en rondom eigen geprogrammeerde voorstellingen in de Grote Kerk Alkmaar.

Een klantreis zonder einde

Na goedkeuring van het MT en de Raad van Toezicht, is na de zomer met de uitrol van het plan gestart. In grote en kleine stappen, gebaseerd op een planning in kwartalen, wordt er permanent gewerkt aan een klantreis zonder einde en een excellente service. Tevens zijn gedurende het hele jaar de aandachts- en verbeterpunten, zoals beschreven in het Quadrance rapport, stuk voor stuk opgepakt en uitgewerkt. Dit varieerde van het uitschrijven en delen van procedures, tot intensieve gesprekken met collega’s van de afdeling Financiën, om betere werkafspraken te maken en begrip te krijgen voor elkaars werkwijzen en de (on)mogelijkheden van het kaartverkoopsysteem. Dit is een voortdurend proces en ook het aanpakken van de overige Quadrance aanbevelingen blijft onder de aandacht.

Een druk jaar

De afdeling Publieksservice kijkt terug op een vol jaar met veel bezoekers bij de reguliere voorstellingen, maar ook op betrokkenheid bij bijvoorbeeld Kijken, Kijken, Kopen, Zomer in De Mare, schoolvoorstellingen en verhuringen aan amateurgezelschappen. En dit altijd met het streven naar een excellente service. Voor de vrijwilligers van de Grote Kerk Alkmaar was het ook een druk (feest)jaar. Naast hun betrokkenheid bij vele projecten in het kader van 500 jaar Grote Kerk, is er met een werkgroep een museumwinkel ontwikkeld. De fraaie winkel is op 16 mei geopend en aan het einde van het jaar mochten we constateren dat de omzet verdrievoudigd is en dat geldt ook voor het werkplezier van de vrijwilligers in de winkel. Een andere uitdagende taak voor de vrijwilligers, was het geautomatiseerd verkopen van toegangskaarten voor het Laurentius-altaarstuk en het verwerken van de Museumkaart. Dit heeft extra inzet en ook doorzettingsvermogen geëist, maar we kijken terug op een geslaagde “thuiskomst” met ruim 20.000 bezoekers.Horeca

Horeca vormt een onlosmakelijk onderdeel van het serviceconcept van vrijwel al onze activiteiten en moet kwalitatief hoogwaardig, gastvrij en smakelijk zijn. Er is de laatste jaren veel gedaan om de randvoorwaarden voor de horeca op peil te krijgen. In de Grote Kerk kwam een nieuwe keuken en een spectaculaire bar. In het theater werd het café heringericht en herdoopt tot Grand Café Klunder. In 2018 werd het terras van het café geheel vernieuwd. De samenwerking met partner Henry’s verloopt voorspoedig. Het vernieuwde Grand Café Klunder blijkt een groot succes en de klanttevredenheid is hoog. Ook los van een theaterbezoek weten steeds meer mensen het café te vinden, waardoor het van ’s ochtends 9:00 tot in de late uurtjes een attractieve plek is geworden. Grand Café Klunder verzorgt vrijwel alle horeca in beide gebouwen, van kleine vergaderingen tot grote diners voor vele honderden mensen.