12. Voorbereidende werkzaamheden voor 2019

Programmering 2019-2020

Al voor de zomer komen er aanbiedingen binnen voor voorstellingen in het volgende seizoen en worden de eerste data gepland. Vooral de grotere, dure voorstellingen die om meerdaagse bespeling vragen, zoals musicals, worden zoveel mogelijk vastgelegd voordat de boekingsperiode in september losbarst. Buitenlandse tournees van bijvoorbeeld de grote Oost-Europese opera- en balletgezelschappen worden ook lang van tevoren afgesproken. Zo wisten we in juni 2018 al dat de opera’s ‘Carmen’ en ‘Parelvissers’ door de Staatsopera van Tatarstan in Alkmaar te zien zouden zijn in het seizoen 2019-2020. Ook de Theateralliantie tast al in een vroeg stadium de belangstelling bij de theaters af. Het gaat om grote voorstellingen met bekende namen in de cast en meerdaagse bespeling. Voor de zomer was dan ook al bekend dat Mark Rietman twee keer in Alkmaar te zien zal zijn als de sluwe componist Salieri, de rivaal van Mozart, in het stuk ‘Amadeus’. Verder maken we al vroeg plannen voor onze eigen indoor festivals en specials, zoals het JeugdTheaterVestival in de herfstvakantie en de Try-Out Cafés.

Kerstbiënnale

Met ‘Het Mysterie van Alkmaar’ hebben we een traditie in gang gezet. Om het jaar ontwikkelt TAQA Theater De Vest/Grote Kerk Alkmaar een (school- en) familievoorstelling in de Grote Kerk, maar dan rondom de kerstviering. Voor de eerste Kerstbiënnale in 2020 zijn de gesprekken met dezelfde producent als van ‘Het Mysterie’ in volle gang.

Contextprogrammering

Wij blijven werken aan een verrassende contextprogrammering. Begin 2019 gingen de nieuwe concepten Freud in de Foyer en Bonusmateriaal in première. En daar zal het niet bij blijven!

Kijken, Kijken, Kopen

Plannen voor de nieuwe editie van Kijken, Kijken, Kopen zijn volop in ontwikkeling. We verplaatsen het festival vanaf 2019 naar het najaar, voegen nieuwe elementen toe, werken samen met een nieuwe producent en kiezen een nieuwe naam. Het BrugTheaterFestival trok zich om praktische redenen helaas terug, maar Artiance blijft betrokken, evenals Karavaan.

Kunst tot de Nacht

In TAQA Theater De Vest worden de gratis previews tijdens Kunst tot de Nacht, de opening van het culturele seizoen, altijd goed bezocht. Voor het totale (stedelijke) concept van dit jaarlijkse evenement is de afgelopen edities behoefte ontstaan aan vernieuwing én verdere opschaling. Per editie 2019 wordt de formule voor Kunst tot de Nacht dan ook onder auspiciën van de Stichting Uit herzien. In het najaar van 2018 heeft daartoe een eerste brainstorm plaatsgevonden met vertegenwoordigers van zes deelnemende podia en culturele instellingen.


Zomer in De Mare

In 2019 wordt het programma-aanbod van Zomer in De Mare verder uitgebreid tot vier volledige weekenden in juni met een gevarieerd aanbod voorstellingen voor diverse leeftijdscategorieën. Er zijn verkennende gesprekken gaande met sportverenigingen, vanuit de premisse dat sport en cultuur zich in een artistieke setting vermengen in de fysieke podiumkunsten. Inzet van de gesprekken is de vraag: kunnen we via sportverenigingen met een basis in Alkmaar-Noord een nieuw publiek bereiken en daarmee verbinding met de locatie én mede-eigenaarschap bewerkstelligen? Verheugend zijn de vaste stroom- en watervoorzieningen op locatie aan het Thijssepad, die door de Gemeente Alkmaar, naar het zich laat aanzien, per 2019 aangelegd zullen worden.

Zomer op het Plein

Veranderende gemeentelijke regelgeving betekent voor de realisatie van Zomer op het Plein dat geluidsarme weekenden worden ingepland, waarbij de data vooraf worden bepaald vanuit de gemeente. Dit omdat de stilteweekenden synchroon moeten lopen met aanpalende pleinen. Hoe een en ander uitpakt in de dynamiek van Zomer op het Plein moet nog nader worden uitgewerkt.