Prestaties en financiën

Toen half maart het bericht kwam dat onze gebouwen gesloten werden sloeg de schrik toe. Opeens vielen alle financiële zekerheden weg. De eerste geruststelling kwam toen minister van OCW van Engelshoven aankondigde dat subsidies voor landelijk gesubsidieerde instellingen gestand zouden worden gedaan. De Gemeente Alkmaar volgde al snel met hetzelfde nieuws voor de plaatselijke instellingen: er zou niet op de subsidies gekort worden ook al konden voorgenomen prestaties bij lange niet gehaald worden. Maar daarmee waren we er niet. Er stond immers voor zo’n 750K aan verplichtingen in de boeken en de kans daarvan iets terug te verdienen werd door de sluiting klein, zo niet nihil. Niet alleen in Alkmaar was er grote zorg. Na korte tijd werden gesprekken opgestart tussen de brancheverenigingen van theaterproducenten en podia die resulteerden in landelijke afspraken waarmee de grootste risico’s werden afgewend. Vooralsnog zijn heel veel tournees uitgesteld in de verwachting dat op enig moment in de toekomst de afgezegde speelbeurten alsnog kunnen plaatsvinden en het geïnvesteerde geld kan worden terugverdiend. De vrije producenten bleven lang in onzekerheid en pas laat in het jaar kwam er ook voor hen een compensatieregeling waarmee onafgemaakte tournees konden worden afgeschreven.

Uiteraard wijken de cijfers van 2020 sterk af van “normaal”. De niet subsidie-inkomsten kwamen uit op slechts 48% van de begroting. Het nadeel dat hierdoor ten opzichte van de begroting ontstond bedroeg ruim 1,5 miljoen euro. Gelukkig kon aan de kostenkant worden geschakeld. De inkoopkosten waren 1,6 miljoen lager. Dit kon met name worden gerealiseerd door de eerdergenoemde landelijke afspraken. De personeelskosten waren 300K lager. Dit ontstond door het niet oproepen van flexibele krachten. Door zeer terughoudend uitgavenbeleid werd op andere bedrijfskosten eveneens 410K bespaard. Al deze ontwikkelingen samen brachten een besparing ten opzichte van de begroting van in totaal 780K met zich mee. De rijksoverheid droeg via de NOW regeling 370K bij aan het doorbetalen van personeel waarmee dienstverbanden zonder onderbreking konden worden voortgezet. Ook voor de vaste lasten zoals huisvesting werd een bijdrage TVL ontvangen van 140K. Deze positieve uitkomsten van een financieel zeer onzeker jaar geven ruimte om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Het financiële voordeel zal grotendeels worden toegevoegd aan bestemmingsreserves. De impact van Corona zal vermoedelijk nog jaren voortduren en uit deze reserves kunnen de komende jaren lagere omzetten worden opgevangen en samen met andere podia gericht kunnen worden geïnvesteerd in snel herstel van de podiumkunstketen. Ook spreekt het voor zich dat bezoekersaantallen en aantallen activiteiten veel lager waren dan normaal.

Tijdens de perioden dat onze gebouwen wel open konden zijn werd de capaciteit ingrijpend beperkt.

Personele organisatie en bedrijfsvoering

Voorbereidende werkzaamheden voor 2021