Voorbereidende werkzaamheden voor 2022

Professionele podiumkunsten

De programmering voor het seizoen 2022/2023 zou normaal gesproken volop van start zijn gegaan vanaf september 2021. Maar zeker de vrije producenten zijn voorzichtiger. Ze hebben veel producties en inkomsten zien verdampen en wachten af. De gesubsidieerde gezelschappen kunnen makkelijker door en leveren dan ook als vanouds een mooi aanbod aan. Maar alles is vertraagd, de hele sector zit gevangen in een onzekere toekomst.

Waardevolle samenwerkingen

TAQA Theater De Vest heeft met een aantal gesubsidieerde toneelgezelschappen en theaters afgesproken om vanaf seizoen 2022/2023 data vrij te houden voor succesvolle reprises en actueel geproduceerde voorstellingen. Vaak blijkt pas na het afsluiten van de boekingsperiode dat succesvolle voorstellingen alsnog hernomen kunnen worden. Dan zijn de theaters al volgeboekt. Hetzelfde geldt voor mooie producties die op de huid van de tijd worden geproduceerd, bijvoorbeeld in de eigen huizen van gezelschappen. Om deze successen toch nog een tournee te kunnen bieden, houden wij vanaf september 2022 data vrij aan de randen van het seizoen, in september en juni.

Basisonderwijs

Unieke Zaken maakt in 2022 haar laatste voorstelling en zal hierna stoppen te bestaan. Met COOL slaan we de handen ineen om deze laatste productie The Party Is Over te boeken voor het najaar. In de vorm van schoolvoorstellingen in hun eigen theaterfabriek krijgen kinderen een kijkje achter de schermen en beleven het hele maakproces van theater.

Gezamenlijke seizoensopening Showman’s Fair

De Stichting Uit bekijkt de mogelijkheden voor een gezamenlijke seizoensopening met haar leden. De organisatie van Showman’s Fair kan een mogelijke aanbieder zijn. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen over vorm en inhoud.

Jazz Café en Try Out Café

Voor de invulling van het programma van het Jazz Café en het Try Out Café, willen we het komende seizoen landelijke concoursen monitoren zoals Cameretten, Leids Cabaretfestival en Amsterdam Kleinkunst Festival.

Marketing

In december maakten we de light-brochure voor het programma van februari t/m juni 2022. De light-brochure viel vlak voor Valentijnsdag op de mat. Inmiddels weten we dat dit een perfecte timing was, omdat de lockdown werd opgeheven en geplande voorstellingen door konden gaan.

Prestaties en financiën