Waardevolle samenwerkingen

Net als ieder jaar werkten we ook dit jaar op bijzondere manieren samen met verschillende organisaties, waarvan er drie speciale aandacht verdienen.

Commissie Scholten: samenwerking brancheorganisaties

Alle verplaatsingen en afgelastingen leidden tot een belangrijk vraagstuk: wie draait er op voor de kosten? Commissie Scholten (commissie van afgevaardigden van de brancheverenigingen, onder leiding van Henk Scholten) kreeg de opdracht hierover advies uit te brengen. Theater de Vest en de Grote Kerk conformeerden zich als VSCD-lid aan dit advies, dat drie mogelijke scenario’s beschreef (geldend voor de periode 01 januari t/m 30 juni): capaciteit op 1,5 meter, capaciteit groter dan 1,5 meter en lockdown. Uiteindelijk trad in 2021 alleen het lockdown-scenario in werking (van januari t/m juni en in december), waarbij rekening gehouden werd met een overmachtsituatie voor aanbieders en afnemers. Beide partijen moesten zich inspannen om tot een verplaatsing te komen. Als dat om dringende redenen niet lukte, droegen beide partijen de eigen schade. In maart 2021 bracht een nieuwe werkgroep van de Commissie Scholten advies uit aan de brancheverenigingen over de programmering voor het seizoen 2021/2022. Uitgangspunt was de pré-coronasituatie: een ‘gewoon’ seizoen met normale financiële voorwaarden, volgens een bepaalde formule naar beneden aan te passen bij verlaagde zaalcapaciteit. Bij een lockdown droegen beide partijen weer de eigen lasten. Meewerken aan verplaatsing was geen eis meer. TAQA Theater De Vest heeft het advies van Scholten ter harte genomen.

De Verschrikkelijke Vondeling

In seizoen 2020/2021 werd onze eigen kerst-familieproductie “De Verschrikkelijke Vondeling” in de Grote Kerk op het laatste moment afgelast vanwege de coronamaatregelen. In het seizoen 2021/2022 waagden we een nieuwe poging. Veel lag al op de plank: het script, de muziek, het decor, de kostuums en het regieconcept. Extern producent de Muziekbrigade ging in opdracht opnieuw aan de slag met casten en produceren en onze eigen adequate fondsenwerving leverde € 80.000 subsidie op voor tien openbare en dertien schoolvoorstellingen. We gingen vanaf half november vol vertrouwen van start met repeteren. De kaartverkoop verliep naar wens en alle schoolvoorstellingen waren met bijna 4000 leerlingen volgeboekt. Begin december moesten we bijstellen naar 1,5 meter en vlak voor de première moest de stekker er wederom helemaal uit. Wat overbleef was een professionele registratie van een fantastisch product door topacteurs en musici waarmee we kaarthouders, stakeholders, medewerkers en scholen toch nog een beetje blij konden maken. Toch bleef de teleurstelling groot.

Testen voor Toegang

Op initiatief van de Rijksoverheid, gesteund door lokale overheden en uitgevoerd door de Stichting Open Nederland, werden er diverse pilots voor Testen voor Toegang in gang gezet. Stichting Open Nederland faciliteerde met hun platform het hele proces: van testafspraak tot testbewijs - voor zowel bezoekers als organisatoren. Met deze pilots onderzocht de overheid hoe het sociale leven in Nederland stapsgewijs verder open kon. Van 16 t/m 18 april participeerde TAQA Theater De Vest in de pilots, met drie voorstellingen. Het was een flinke klus om medewerkers én bezoekers tijdig klaar te stomen voor deelname, maar uiteindelijk bleek de pilot een goede en leerzame voorbereiding op de invoering van de QR-code vanaf september 2021. Het op 1,5 meter uit elkaar geplaceerde publiek bij o.a. Peter Pannekoek en Ronald Goedemondt genoot volop. Helaas was er ook oppositie: we ontvingen dreigmails van mensen die zich tegen deze vorm van toegangscontrole verzetten.

Professionele podiumkunsten

Festivals, evenementen en specials