Personele organisatie en bedrijfsvoering

De coronamaatregelen van 2021 dwongen ons wederom om de inzet van personeel aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Helaas hebben we ‘onze’ uitzendkrachten en zzp'ers (bijna) niet ingezet. We hebben het personeel in loondienst (34 medewerkers) verzocht om in hoge mate flexibel te zijn in het uitvoeren van hun taken. De loonsubsidieregeling is aangevraagd en een aantal medewerkers is ingezet op andere taken. In nauw overleg met de OR zijn een aantal bedrijfseigen regelingen opgeschort, waardoor onder andere de al opgebouwde overuren en het vakantieverlof anders geroosterd werd. De medewerkers met kantoorfuncties hebben bijna volledig thuis gewerkt. Open en transparante communicatie bleef een belangrijk speerpunt vanuit de directie. Er zijn met regelmaat (digitale) medewerkersbijeenkomsten gehouden, nieuwsbrieven verstuurd en kleine attenties bij het personeel thuis bezorgd. We zijn de grote groep vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers daarbij uiteraard niet vergeten. In 2021 was het ziekteverzuim 3,14%, lager dan de voorgaande jaren. Deze 3,14% werd met name veroorzaakt door het zogeheten ‘lang verzuim’.

Marketing

Prestaties en financiën