Festivals, evenementen en specials

Nationaal Theaterweekend

Het Nationaal Theaterweekend 2019 was weer een geslaagd feestje! We vierden vier uitverkochte voorstellingen, een drukbezochte disco na Legendary Albums Live, de première van de nieuwe contextprogrammering Bonusmateriaal met René van Meurs, kinderen die voorafgaand aan ‘Alone@Home’ voor een greenscreen op de foto mochten en zeven volle rondleidingen door ons theater.

PeuterVestival

Ons succesconcept: kleinschalige voorstellingen, die door de jonge bezoekers afgewisseld kunnen worden met een bezoek aan de theaterspeeltuin en het muzikale Kleurfeest. We hopen de kinderen zo een veilige en aantrekkelijke eerste theaterervaring te bieden. Aan belangstelling geen gebrek: alle acht de voorstellingen van het PeuterVestival 2019 waren uitverkocht.

JeugdTheaterVestival

In 2019 was het maar liefst twee keer JeugdTheaterVestival! We startten met een kleinschalig festival in februari, waarbij de huisjes van onze Theaterspeelplaats ‘bewoond’ werden door een acteur, een illustrator en een cameravrouw. Voor en na de voorstellingen nodigden zij de kinderen uit om met hen toneel te spelen, te tekenen en te filmen. Het tweede festival was traditiegetrouw op de woensdag in de herfstvakantie. Tijdens dit festival hebben we de kinderen verwend met een waanzinnige ballensculptuur om op te spelen in de Plein Zaal en een acrobaat met een hoepelact in de foyer, die de kinderen na afloop ook trucjes met een hoepel leerde. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt en niet alleen door de kinderen! De ouders konden na het hoepelen uitrusten in de speciaal voor hen gecreëerde theetuin, gratis ingericht door kringloopwinkel Rataplan. Bij de avondvoorstelling nodigden we kinderen met een kwetsbare achtergrond uit via de Voedselbank, Stichting de Vrolijkheid, Alkmaar aan Zee, Van Alckmaer Wonen en Dialoog. Ruim 240 kinderen en hun ouders, die anders niet de mogelijkheid hadden om ons festival te bezoeken, konden nu genieten van de internationale productie ‘AirPlay’.

Reactie op ‘AirPlay’ van bezoeker Hadi (10 jaar):

“Hallo, dit is onze recensie van de Acrobuffos. We vonden het heel spectaculair, omdat het er heel magisch uitzag. Wat we spectaculair vonden waren de waaiers met de doeken. Het was ook heel knap dat de acteurs de zelfde ritme hadden. Als laatste was het sneeuw heel mooi. Ik geef deze voorstelling een 9.5/10.”

Zomer in De Mare

In juni 2019 vond de straattheaterserie Zomer in De Mare voor de derde keer plaats in park de Rekerhout. Gedurende vier opeenvolgende weekenden brachten we vele voorstellingen en doe-en-beleefactiviteiten naar deze mooie groene locatie. Op het programma stonden (inter)nationale acts met voorstellingen vol disciplines uit het nieuwe circus: toegankelijk, zonder taalbarrières en voor alle leeftijden. Het bezoekersaantal bleef gelijk aan het voorgaande jaar (destijds een verdubbeling t.o.v. 2017) met in ogenschouw een tweetal zeer warme dagen. Naast de vier zondagmiddagen werd nu ook op alle zaterdagavonden telkens een voorstelling geboden. Zomer in De Mare bereikt voor een deel nieuw publiek, afkomstig uit hoofdzakelijk Alkmaar-Noord. Door een nieuw gecombineerd programmaboekje over Zomer in De Mare én Zomer op het Plein, bereikten we naast bezoekers uit omringende wijken ook meer publiek uit andere stadsdelen en doelgroepen. De catering werd deze editie verzorgd door VERS en DOSS-Events organiseerde en coördineerde een team enthousiaste vrijwillige medewerkers.

En zomer was het. Alle programma’s van de tweede editie op locatie in park De Rekerhout (en zevende editie vanaf de start in 2012) vonden plaats onder een strakblauwe hemel. Een barstensvol, gevarieerd programma gedurende vier zondagmiddagen en drie zaterdagavonden in juni. Jong en oud genoot van circusvoorstellingen en diverse doe-en-beleef-activiteiten. Er was prachtige nouveau cirque uitgevoerd door acts uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en Israël. De voorstellingen, installaties en activiteiten mochten rekenen op bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers t.o.v. 2017 (van 3435 naar 6379) en een hoge publiekswaardering. Het totale aantal unieke bezoekers bedroeg 3157. De serie werd, naast de doe-en-beleefactiviteiten, verder uitgebreid met de introductie van voorstellingen op de zaterdagavond tussen 19:30 en 20:30 uur. Met Zomer in De Mare wordt een nieuw publiek bereikt, afkomstig uit de direct omliggende woonwijken, maar ook bezoekers uit andere stadsdelen en omringende plaatsen. De catering werd verzorgd door Soepp en de organisatie verliep soepel dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Zomer op het Plein

De 19de editie van Zomer op het Plein kenmerkte zich in de eerste plaats door de presentatie en introductie van een nieuwe ‘look & feel’: een nieuw logo én een prachtig nieuw podium. Dit podium werd intern ontworpen door ons hoofd Theatertechniek en ontwikkeld in samenwerking met een Alkmaarse leverancier. In het oog springend zijn de fraaie en speciaal gemaakte boogconstructie en het transparante dak. Het podium tilt Zomer op het Plein naar een hoger plan door een hoogwaardigere uitstraling, mede gezien de verdere technische specificaties zoals vloeroppervlak en backstage ruimte. Ook nieuw dit jaar was de programmering op de vrijdagavonden, met de focus op kleinkunst en comedy. Traditiegetrouw bleven de zaterdagavonden voor de luisterconcerten en de zondagmiddagen voor de sta-concerten. De bezoekcijfers voor de zaterdagen en zondagen waren goed tot zeer goed. De vrijdagavonden zijn nog vers en behoeven meer introductie en bezoekersaanwas.

Highlights deze 19de editie werden gevormd door de concerten van onder meer OG3NE tijdens het Talentstage en openingsweekend, Spijkers, Rootsriders, Bertolf, Steffen Morrison, New Cool Collective, Judy Blank, Tim Knol & The Bluegrass Boogiemen. Allen mochten rekenen op een mooie ambiance met goed gevulde tot volle pleinen. Bijzonder was ook de samenwerking met Filmhuis Alkmaar en de realisatie van een ‘stille film’ tijdens het stilteweekend. Het bijna 500-koppige publiek genoot met koptelefoon van de film ‘Tulipani’. Het EK Wielrennen viel samen met het slotweekend van Zomer op het Plein en vereiste de nodige logistieke afstemmingen. Wegens de slechte bereikbaarheid van de binnenstad werd de volledige crew van Diggy Dex per oer-Hollandse koolvlet naar de achterkant van De Vest gebracht, zodat het drukbezochte slotconcert doorgang kon vinden.

Speelkwartier en Showman’s Fair

Hoewel in Theater De Vest altijd goed bezocht en gewaardeerd, werd in 2019 de door Stichting Uit geïnitieerde, Alkmaarse uitmarkt Kunst tot de Nacht na 15 edities beëindigd. Daarvoor in de plaats werd van 16 t/m 18 augustus een pilot van Showman’s Fair Alkmaar georganiseerd in Cultuurpark De Hout. Diverse culturele partijen zorgden voor (aan)vulling van het programma en Theater De Vest presenteerde acht gezelschappen met ruim 20 voorstellingen van circa 30 minuten, verspreid over drie dagen. Het massaal toegestroomde publiek genoot van Vest-voorstellingen van o.a. René Groothof, Timon Krause, Mylou Frencken en De Kift. Omdat half augustus echter in theaterland een ongelukkig tijdstip is voor previews en de tenten van de Showman’s Fair beperktere theatertechnische mogelijkheden boden, besloten we tot een eigen seizoenspresentatie. Op vrijdag 6 september vond het nieuwe Speelkwartier plaats, waarbij circa 18 gezelschappen zich presenteerden in de Grote Kerk en Theater De Vest met een divers aanbod variërend van moderne dans en circus tot kleinkunst, singer-songwriters, cabaret en pop. De previews van Speelkwartier mochten bijna 2500 bezoekers verwelkomen. Het affiche toonde Scapino Ballet Rotterdam, Janneke de Bijl, Lonneke Dort, Panama Pictures, LeineRoebana, Magda Mendes, The BlueBirds, Clean Pete, Flip Noorman en anderen.

Vest in de Stad

Theater De Vest wil als professioneel cultuuraanbieder waarde toevoegen aan de stad door het brengen van professionele podiumkunsten in haar gebouwen, maar ook buiten de eigen muren voor een nog breder publiek. Uit deze missie is het initiatief voor Vest in de Stad (voorheen Kijken, Kijken, Kopen) ontsproten en in 2019 werd de vierde editie ingeluid met de introductie van deze nieuwe naam en een nieuw beeldmerk. Door het toevoegen van ‘Vest’ in de titel ontstond een duidelijke afzender van dit gezellige stadsfestival met verrassende optredens in winkels en winkelstraten van Alkmaar. Tevens werd Vest in de Stad verplaatst van het voor- naar het najaar. In de spreiding van evenementen biedt het najaar nog veel ruimte en kansen en in overleg met betrokkenen werd begin november gekozen. Ook de programmering en co-organisatie kwam in andere handen. Afgaande op de ontvangen respons van participanten en bezoekers, mogen we wederom terugblikken op een geslaagde editie. De kern van het evenement - professionele podiumkunsten op verrassende locaties tussen consument en kassa - staat fier overeind en biedt kansen voor groei en ontwikkeling.

Jazz Café

Jazzmusici Marc Schenk (drums, percussie) en Kasper Kalf (contrabas), initiatiefnemers én programmeurs van het Jazz Café, wisten wederom vooraanstaande jazzprofessionals te verleiden tot een optreden in onze Plein Zaal. Zo waren er intieme concerten van Denise Jannah, Maarten Hogerhuis, Michael Moore en vele anderen.

Hoewel de publiekscapaciteit in de Plein Zaal beperkt is, wordt het Alkmaarse jazzpubliek op bijzondere wijze bediend met per seizoen een serie van vier unieke jazzconcerten. We zijn opgetogen dat ook dit derde seizoen alle edities uitverkocht waren. Bijzonder was de internationale openingseditie van het Jazz Café voor seizoen 2019-2020. Via zijn deelname aan het muzikale ensemble van de inmiddels alom gelauwerde musical ‘Lazarus’, stelde Marc Schenk de gelegenheidsformatie Test Propeller samen, met onder meer Henry Hey en Jeff Taylor.

Try-Out Café

Het Try-Out Café is hét podium voor landelijk aanstormend talent uit de disciplines kleinkunst, cabaret en stand-up. De line-up bestaat uit prijswinnende acts en finalisten van festivals zoals Cameretten, Amsterdam Kleinkunst Festival en het Leids Cabaret Festival.

Tijdens het vijfde seizoen van de reeks Try-Out Cafés mochten we ook meer gearriveerde cabaretiers verwelkomen, zoals Kees van Amstel, om materiaal voor een nieuw programma als letterlijke ‘try-out’ te presenteren. Van de succesvolle debutanten vermelden we graag Kasper van der Laan, Nina de la Parra en Glodi Lugungu. Het publiek, nieuwsgierig en betrokken, weet de setting te waarderen en elke editie raakte uitverkocht.

Fototentoonstelling ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’

In de Grote Kerk was van 28 maart t/m 7 juli een fototentoonstelling van Hellen van Meene te zien, waarin haar eigentijdse visie op 'De Zeven Werken van Barmhartigheid' centraal stond. Tot het interieur van de Alkmaarse Grote Kerk behoorde eeuwenlang het schilderij 'De Zeven Werken van Barmhartigheid', gemaakt door de Meester van Alkmaar (1504). Het zevenluik verbeeldt binnen de christelijke traditie de zeven manieren waarop de mens zijn barmhartigheid kan tonen. Om restauratie van de kerk in 1918 te kunnen bekostigen is het werk verkocht aan het Rijksmuseum, waar het tot de topstukken behoort. Alkmaarder Cor van Kessel van Organisatiebureau Alkmaar Rondom kwam op het idee om een eeuw later de zeven barmhartigheden terug te later keren in de Grote Kerk. Hij vroeg aan de wereldwijd bekende Alkmaarse kunstenaar Hellen van Meene om haar visie te geven op dit thema. Zij verbeeldde dit met zeven grote fotowerken. De foto's werden geëxposeerd in de context van eerder werk van haar hand. In het kader van de tentoonstelling vond het ‘Barmhartigheidsdiner’ plaats ten behoeve van de Nederlandse Alzheimerstichting. Voor deze benefietavond stelde Hellen een bijzonder programma samen, met een diner in de Grote Kerk, ontvangst door Sacha de Boer, tafelspeech door Douwe Draaisma en uiteraard haar eigen toelichting op de geëxposeerde foto’s.

World Press Photo Exhibition 2019

Na 2018 hadden we in de zomer van 2019 wederom de eer om de World Press Photo Exhibition te mogen tonen in de Grote Kerk. De World Press Photo Foundation gelooft al zes decennia in de kracht van visuele verhalen. Opgezet als competitie in 1955 door Nederlandse fotografen, uitgegroeid tot non-profitorganisatie met een wereldwijd bereik. Elk jaar worden in verschillende categorieën de beste persfoto's van dat jaar geselecteerd. Deze collectie indrukwekkende beelden reist vervolgens de hele wereld over en kwam dit jaar ook weer naar Alkmaar. De expositie was gratis toegankelijk voor het Alkmaarse publiek en voor de talloze toeristen die de stad bezoeken. Uiteraard werd ook de winnende foto getoond: Crying Girl on the Border van de Amerikaanse fotograaf John Moore.

Waardevolle samenwerkingen

Educatie en contextprogrammering