Personele organisatie en bedrijfsvoering

Personeelsbestand

In 2019 is het personeelsbestand stabiel gebleven met 32 werknemers in loondienst. Verder zetten we 30 mensen structureel in via een freelance- of uitzendcontract en worden we ondersteund door ruim 50 vrijwilligers. Deze laatste groep helpt ons met name bij het beheren van de Grote Kerk. Als erkend stagebedrijf bieden we jaarlijks minimaal twee langdurige stageplaatsen aan bij de afdeling Techniek. Verder proberen we ook zogenaamde snuffelstages van de middelbare scholen te faciliteren.

Ziekteverzuim

Ons verzuimbeleid is vooral gericht op preventief handelen, waardoor daadwerkelijke ziekmelding en/of langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk wordt vermeden. We worden hierbij actief ondersteund door onze nieuwe arbodienst BGDNW. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2019 3,4%. De ingezette daling vanaf 2016 lijkt daarmee gestabiliseerd rond dit niveau. Het verzuim is met name van korte duur en in alle gevallen niet werkgerelateerd geweest. Hiermee hebben we onze ambitie t.a.v. een actief verzuimbeleid kunnen waarmaken.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Op initiatief van de OR hebben we afgelopen jaar een nieuwe vitaliteitsregeling geïntroduceerd. Doel van deze regeling is het personeel (financieel) aan te moedigen bij het beoefenen van een sportactiviteit. Ook hebben we de kantoorwerkplekken, op verzoek, geschikt gemaakt om afwisselend staand en zittend te kunnen werken. De CAO-regelingen in het kader van duurzame inzetbaarheid, waarbij de werktijden en werkzaamheden kunnen worden aangepast, zetten we actief in.

BHV

Begin 2019 hebben we onze BHV-opleidingen en oefeningen bij een nieuwe opleidingspartner ondergebracht. Bijna alle medewerkers zijn nu BHV gecertificeerd waarbij acht medewerkers als ploegleider BHV kunnen optreden. Zowel in De Vest als in de Grote Kerk zijn er bijeenkomsten geweest waarbij de bestaande en geldende procedures zijn besproken en is er gericht op EHBO-handelingen getraind.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad bestaat uit drie leden. De drie huidige leden hebben de OR-opleiding gevolgd en zijn ingewerkt. In 2019 hebben we conform de afgesproken vergaderfrequentie, in een goede, professionele verstandhouding, de ontwikkelingen van het bedrijf en het personeel geëvalueerd.

Culturele, maatschappelijke en commerciële verhuur

Prestaties en financiën