Educatie en contextprogrammering

Educatie

In februari en maart schreven de basisscholen massaal in voor de voorgenomen kerstproductie ‘De Klokkenluider van de Grote Kerk’. We telden ruim 4.500 inschrijvingen en er was ook veel belangstelling van scholen buiten Alkmaar. Toen ‘De Klokkenluider’ niet door kon gaan door de coronabeperkingen, hebben veel scholen direct aangegeven dat ze er graag bij wilden zijn zodra het alsnog door kan gaan. Nog een lichtpuntje in coronatijd: alle basisscholen die voor de zomervakantie naar een voorstelling in De Vest zouden gaan, die vervolgens wegens corona werd geannuleerd, hebben evengoed betaald voor de voorstelling. Hiermee ondersteunen ze het behoud van cultuureducatie. Een krachtig en hartverwarmend signaal van de scholen! Begrijpelijkerwijs waren er dit seizoen veel scholen die het niet aandurfden om naar het theater te komen; vooral het vervoer bleek een obstakel. Veel scholen lieten zich gelukkig ook niet weerhouden. Voor ons alternatieve, coronaproof kerstproductie ‘De Verschrikkelijke Vondeling’ ontvingen we maar liefst 2.500 inschrijvingen.

De mobiele spreekstalmeester

Al jarenlang proberen wij met interessante contextprogrammering meer verdieping te bieden aan het theaterbezoek. Inleidingen, nagesprekken en bijvoorbeeld het Voorspel in 300 seconden, vinden veelal in groepen plaats in de foyer of de Plein Zaal. Door de beperkende coronamaatregelen bleek geen van deze contextprogrammering uitvoerbaar. We zagen het als een kans en daagden onszelf uit om juist in deze tijd extra verbinding en verdieping te verzorgen in de vorm van een prikkelend, coronaproof contextprogramma. Zo ontstond ‘De mobiele spreekstalmeester’. Voorafgaand aan onze voorstellingen reed een spreekstalmeester in een overdekte rode mobiel door onze foyer. Langzaam zigzagde het wagentje tussen de bezoekers door, die in tweetallen verspreid over de foyer zaten. Op het dak was een megafoon bevestigd, waaruit – na een warm welkom van de spreekstalmeester - een vooraf opgenomen korte tekst klonk die context bood aan het theaterbezoek. De eerste mini-colleges werden ingesproken door gedragsbioloog en apendeskundige Patrick van Veen. Teksten van Frank Meester en Mark Mieras stonden nog op de rol toen helaas de theaterdeuren weer dicht moesten en de rode mobiel geparkeerd moest worden.

Festivals, evenementen en specials

Publieksservice en horeca