Personele organisatie en bedrijfsvoering

Het afgelopen jaar heeft ons gedwongen regelmatig de inzet van personeel aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Na het eerste kwartaal stopte de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers bijna volledig. Het personeel in loondienst is daarnaast gevraagd om in belangrijke mate flexibel te zijn in het uitvoeren van werkzaamheden. We hebben verschillende medewerkers daardoor kunnen inzetten op andere taken. Uiteraard werden ook de loonsubsidieregelingen NOW 1 en NOW 2 aangevraagd. In nauw overleg met onze OR is tevens een aantal regelingen opgeschort, waardoor o.a. de al opgebouwde overuren maar ook het vakantieverlof anders geroosterd konden worden.

Communicatie

Een speerpunt vanuit de directie blijft in deze periode een open en transparante communicatie over de situatie. Hiervoor worden er regelmatig (digitale) medewerkersbijeenkomsten gehouden, interne nieuwsbrieven opgesteld maar ook kleine attenties thuis bezorgd. We hebben daarbij onze grote groep vrijwilligers uiteraard niet vergeten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar gestegen naar 4,46%. Dit verzuim werd met name veroorzaakt door het zogenaamde ‘lang verzuim’ en was niet werkgerelateerd. Het korte en middellange verzuim is en blijft laag.

Marketing

Prestaties en financiën